Πρόσκληση σε συνέδριο« Διοίκηση και Οργάνωση των Ο.Τ.Α. μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», στο Καρπενήσι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σχολιάστε