Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Από  13/12/2018 έως και την 22/12/2018

Σχολιάστε