Πρόσκληση για τη χορήγηση επτά (7) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (επαγγελματικές)

Πληροφορίες: Σωκράτης Σκλιάς

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53511 FAX: 2221-3-53451

e-mail: sklias.s@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε