Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022