Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022