Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων Συγκολλητών, Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α και Β Τάξης και Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β Τάξης (πρακτική 19-06-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 19-6-3