Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων, θεωρητικού μέρους, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση για εξετάσεις ΘΕΩΡΙΑ στις 18-01-19