Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων

70-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(Θ(1)