Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων, θεωρητικού μέρους

66-2018-ΕΞΕΡΧ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΘΕ