Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων 3ης Ειδικότητας-Α Ομάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ