Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων (Πρακτικό μέρος 4η ειδικότητα, Α και Β Ομάδα) στις 26-11-2019

126-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡ