Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. του πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 4ης Ειδικότητας Α΄ Ομάδας

Πρόσκληση για εξετ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -4Α στις 24-01-20