Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (θεωρητικό μέρος 31-10-2019)

115-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(

Σχολιάστε