Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. , χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας(πρακτική 14-06-2019)

65-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(

Σχολιάστε