Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 2ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (Πρακτική 23-04-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 23-4-2019-2