Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 2ης Ειδικότητας Α΄ και Β΄ Ομάδας(θεωρητικό μέρος 29-11-2019)