Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. – 27/7/2018 – Θεωρητικού μέρους 1ης, 2ης, 3ης, 5ης Ειδικότητας Α΄ & Β΄ Ομάδας & 7ης, 8ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας.

Πρόσκληση για εξετάσεις ΘΕΩΡΙΑ στις 27-7-18