Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 1ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 02-08-2019)

86-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(