Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων (21η Ιουλίου 2020)