Πρόσκληση για εξετάσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων

3-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΨΥΚΤΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣ-no1