Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε., Θεωρητικό μέρος, 20-01-2022 (2η Ειδικότητα, Β Ομάδα)

4-2022--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ20--no1