Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων (Θεωρία, 05-11-21)

118-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΘΕ-no2