Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων (Πρακτικό Μέρος, 1η Ειδικότητα, Α και Β Ομάδα)

81-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡ-no2