Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μ.ε. (Πρακτική 1Α,Β)

102-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡ-no2