Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 2ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας 19-04-2021 (πρακτικό µέρος).