Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 2ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας 19-04-2021 (πρακτικό µέρος).

19 04 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ Ε ΠΡΑΚΤΙΚΗ s