Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης Μ.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ανακοινώνει “Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.”  προκειμένου να λάβετε μέρος στην εξέταση του θεωρητικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης ειδικότητας Β ομάδας και 3ης ειδικότητας Α ομάδας, την 28-5-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ανακοινώνει “Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.” προκειμένου να λάBετε μέρος στην εξέταση της πρακτικής άσκησης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης ειδικότητας Β ομάδας, την 29-5-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30  στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ανακοινώνει “Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.” προκειμένου να λάBετε μέρος προκειμένου να λάβετε μέρος στην εξέταση της πρακτικής άσκησης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 3ης ειδικότητας Α ομάδας, την 5-6-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσεται το σχετικό αρχείο

 

Πληροφορίες: Γ. Μαυρομματάκης

Τηλ: 2221353413 Fax:  2221353451

Σχολιάστε