ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης – βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Έυβοιας. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε