Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(Αρ.Πρωτ.4605/19-09-14) για την υποβολή προσφορών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2014-15

 

            Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα