Πρόσκληση στην 2η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Λαικών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ--