Πρόσκληση – Aνακοίνωση της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 κοτόπουλων πάχυνσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε