Πρόσκληση εξετάσεων χειριστών μ.ε. Πρακτικής μηνός Νοεμβρίου, 23-11-2021 (2η Ειδικότητα, Α Ομάδα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23-11-2021