Προκήρυξη Εκλογών στην Τοπική Κοινότητα Επινιανών του Δήμου Αγράφων της Π.Ε.Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

75156_974_2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ