ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΣΕ

204922_2625_2018

Σχολιάστε