Πρόγραμμα Εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Π.Ε.Εύβοιας

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2021