Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Ιανουαρίου 2015, αριθμός πρακτικού 1 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε