Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2015, αριθμός πρακτικού 9 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο