Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014,αριθμός παρκτικού 10 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014, αριθμός πρακτικού 10 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε