Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Αυγούστου 2015,αριθμός Πρακτικού 21 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε