Αριθμός Πρακτικού 2/2021, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ης Φεβρουαρίου 2021, της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021