Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28-3-2012 αριθ.πρακτικού 4 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28-3-2012 αριθ.πρακτικού 4 του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε