Αριθµός Πρακτικού 8 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 22ας Φεβρουαρίου 2016

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1οςόροφος), σήμερα την 1 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 απόφαση τουΠεριφερειακού Συβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

 

 

Σχολιάστε