Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16-06-2015, αριθμός πρακτικού 15 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε