Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τoν αριθμό πρακτικού 1 (συνεδρίαση της 6-3-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον αριθμό πρακτικού 2 (συνεδρίαση της 27-3-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον αριθμό πρακτικού 3 (συνεδρίαση της 11-4-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον αριθμό πρακτικού 4(συνεδρίαση της 25-4-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον αριθμό πρακτικού 5(συνεδρίαση της 15-5-2013)

Σχολιάστε