Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 36 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016