Πρακτικά Έκτακτης συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Μαρτίου 2015, αριθμός πρακτικού 7 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε