Πολιτική Προστασία: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» ( Πυρ/κή Διάταξη 9/201 – Β΄ 1923) – Κοινοποίηση Εγγράφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ (04-06-2021)_signed
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σχολιάστε