Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών Φθιώτιδας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συστήματος:

 

http://fthiotida.stereahellas.gr

 

Παρουσίαση του Έργου

Σκοπός και στόχοι του έργου
 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας έχει πιλοτικό χαρακτήρα και κύριο σκοπό:

  • Την Ενημέρωση των Πολιτών (εργαζομένων, επισκεπτών, διερχόμενων) για την κατάσταση του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου χρησιμοποιώντας δύο διακριτά κανάλια,
    • ενημερωτικές πινακίδες (Variable Message Signs, VMS), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους στις εισόδους των οδικών αρτηριών,
    • ειδικά σχεδιασμένο Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης Κοινού
  • Την ενημέρωση της Νομαρχίας σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες για τον συντονισμό των ειδικών συνεργείων αυτής και της Δ.Ε.ΣΕ., τα οποία είναι επιφορτισμένα με την διατήρηση της καλής κατάστασης του δικτύου (καθαρισμό από χιόνι, στρώσιμο αλατιού το χειμώνα, κλπ.).
Με το σύστημα αυτό οι μεν Πολίτες (κάτοικοι και ταξιδιώτες) θα είναι ενήμεροι και θα λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για την προετοιμασία των μετακινήσεων και των ταξιδιών τους, η δε Περιφέρεια θα μπορεί να εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό των ειδικών συνεργείων αυτής και της Δ.Ε.Σ.Ε. εξασφαλίζοντας ανοικτό και ασφαλή δρόμο. Επιπλέον, το έργο είναι βιώσιμο ωφελώντας την Νομαρχία και σε ότι αφορά τα διαθέσιμα κονδύλια για τέτοιου είδους εργασίες γιατί η έγκυρη ενημέρωση θα καταλήξει σε λιγότερο χαμένο χρόνο, σωστότερη αντιμετώπιση των συνθηκών και οικονομία στα χρησιμοποιούμενα υλικά (καύσιμα, αλάτι, ειδικά εργαλεία και οχήματα).
 

Οφέλη

Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί πιλοτική και καινοτόμο εφαρμογή και εντάσσεται στις δράσεις μεταφορών. Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη αναγκών οι οποίες διατυπώθηκαν από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες προς την Περιφερειακή Ενότητα. Καταρχήν οι Πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, οι επαγγελματικές ενώσεις οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, αλλά και επισκέπτες ή διερχόμενοι διατύπωσαν την ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για την κατάσταση των τοπικών δρόμων, ειδικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι εν λόγω δρόμοι, όντας στην πλειονότητα τους ορεινοί, παρουσιάζουν έντονα προβλήματα παγετού, χιονοπτώσεων, ομίχλης και έντονης βροχής. Τα προαναφερόμενα φυσικά φαινόμενα έχουν συχνά αποτελέσει πηγή ατυχημάτων στην περιοχή, έχουν ταλαιπωρήσει πλήθος Πολιτών και αρμοδίων αρχών και συχνά δημιουργού πλήθος προβλημάτων στην συγκοινωνία με αυτονόητο αντίκτυπο στην  επικοινωνία και την οικονομία.
Επιπλέον, τα ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας για τον καθαρισμό των δρόμων έως σήμερα δρουν αφού αρχίσουν τα φαινόμενα και όταν κάποια δράση εξελιχθεί πριν τα φαινόμενα προληπτικά, πολλές φορές καταλήγει να είναι άσκοπη λόγω της απουσίας τοπικών μετρήσεων.
Με το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις συνθήκες (πάγο, χιόνι, ομίχλη, έντονη βροχόπτωση, κλπ.) που επικρατούν στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό δίκτυο, η οποία θα διαχέεται στους ενδιαφερομένους μέσω πλήθους καναλιών (Διαδίκτυο, LED VMS Πινακίδες στους Δρόμους, κυψελωτά δίκτυα) σε πραγματικό χρόνο. Ειδικότερα τα ειδικά συνεργεία θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν για την ανάπτυξη παγετού τουλάχιστον μια με δύο ώρες πριν, ώστε να αναπτυχθούν έγκαιρα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα (ανάπτυξη συνεργείων, στρώσιμο αλατιού, σημάνσεις, καθάρισμα δρόμου, κλπ.).
Με το σύστημα αυτό οι μεν Πολίτες (κάτοικοι και ταξιδιώτες) θα είναι ενήμεροι και θα λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για την προετοιμασία τους και η Νομαρχία θα μπορεί να εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό των ειδικών συνεργείων της εξασφαλίζοντας ανοικτό και ασφαλή δρόμο. Ακόμα, δεδομένου ότι οι δρόμοι θα είναι ασφαλέστεροι και θα διατηρούνται ανοικτοί, οφέλη αναμένονται και για την τοπική οικονομία και τον Τουρισμό. Τέλος, το κοινωνικό όφελος είναι ανεκτίμητο γιατί θα ενισχυθεί η επικοινωνία κέντρου – περιφέρειας και θα μειωθούν αισθητά οι δυσκολίες στις συγκοινωνίες ιδιαίτερα με περισσότερο απομακρυσμένα χωριά.
Συμπερασματικά, στους ωφελούμενους για διάφορους λόγους που προαναφέραμε συμπεριλαμβάνονται:
  • Οι Πολίτες (κάτοικοι της περιοχής αλλά και τουρίστες ή διερχόμενοι ταξιδιώτες)
  • Η Περιφέρεια
  • Οι εργαζόμενοι στα ειδικά συνεργεία της Νομαρχίας
  • Η τοπική Οικονομία και ο Τουρισμός

 

Σχολιάστε