Πρόσκληση για τη χορήγηση πενήντα πέντε (55) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (επαγγελματικές)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε