Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της 10ης Φεβρουαρίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της 10ης Φεβρουαρίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε