Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αποφάσεις της 3ης συνεδρίασης

Σχολιάστε